DE PAPEL
  Cartulina
  2018


  CASA CALIGARI
  Cartulina, papel y cartón
  2018
 
  HONDA II
 Talla en madera 
Abedul 68 x 22 cm
  2017


  PARAGUAS JAULA
 Hierro, 1,80 m
2017

‘Ella i jo’  (15 min) Escrita y d

irigida por Jaume Claret Muxart HONDA 
Talla en piedra
Alabastro, 45 x 45 cm
2016
︎ ︎ ︎ ︎